prawo upadłościowe i naprawcze english

 
Tytuł:prawo upadłościowe i naprawcze english
Url:https://www.bookslandia.pl/prawo-upadlosciowe-i-naprawcze-2015/210
Opis: 
 Oferujemy szeroki wybór książek z Upadłość konsumencka wzory pism orzeczeń z komentarzami, Upadłość konsumencka wzory pism, Upadłość konsumencka z komentarzem, Prawidłowy przebieg postępowania upadłościowego konsumenta, Pisma syndyków upadłosci, Wzory spisu inwentarza przy upadłości, Listy wierzytelności przy upadłości, Sprawozdania rachunkowe przy upadłości, Sprawozdania z czynności czy plany podziału przy upadłości, Proces oddłużenia przy upadłości, Prawo upadłościowe i naprawcze, Sądów upadłościowych i restrukturyzacyjnych, Pisma upadłego przy upadłości, Pisma syndyka przy upadłości, Pisma wierzycieli przy upadłości, Orzeczenia sądu przy upadłości, Orzeczenia sędziego-komisarza przy upadłości, Wzory pism przy upadłości, Wniosek o ogłoszenie upadłości, Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości, Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości, Wniosek upadłego o rozstrzygnięcie, Wniosek upadłego o ustalenie planu spłaty, Coroczne sprawozdanie upadłego, Wniosek upadłego o zmianę planu spłaty, Opinia syndyka co do wniosku upadłego, Wniosek syndyka o ustalenie wynagrodzenia, Wniosek małżonka upadłego, Wyłączenie z masy upadłości, Wniosek wierzyciela o zmianę planu spłaty, Postanowienie o ogłoszeniu upadłości, Postanowienie sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego, Postanowienie sędziego-komisarza. Księgarnia Bookslandia powstała w lutym 2011 roku we Wrocławiu. Od pierwszych dni współpracujemy z możliwie największą ilością firm wydawniczych m.in.: Rachunkowość, Wszechnica Podatkowa, SKWP, Wolters Kluwer, LexisNexis, CeDeWu, Wydawnictwo Uniwerystetu Ekonomicznego w Poznaniu, żeby móc zaproponować swoim nabywcom jak najliczniejszą propozycję i jednocześnie zaspokoić najbardziej wybredne czytelnicze preferencje. W tym momencie w ofercie do dyspozycji klienta jest ponad 20 tysięcy tytułów, właściwie z z każdego gatunku, począwszy od ekonomii, marketingu, pra

 

This template downloaded form free website templates