co to jest pomoc społeczna

 
Tytuł:co to jest pomoc społeczna
Url:https://prawoo.pl/pomoc-spoleczna,160
Opis: 
 Przeczytaj od kiedy istnieje pomoc społeczna posiadany przez jednostkę pomocy społecznej majątek trwały wraz z upływem czasu traci swą wartość początkową Wyrazem jej zmniejszenia jest okresowe korygowanie wartości początkowej aktywów trwałych (z wyjątkiem dóbr kultury również gruntów) o wartość zużycia (umorzenia)Wyrażona w pieniądzu wartość dokonanego umorzenia, obciążająca koszty działalności jednostki, stanowi amortyzację Zgodnie z rozwiązaniami pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem odpisów umorzeniowych innymi słowy amortyzacyjnych dokonuje się według zasad przyjętych przez jednostkę zgodnie z przepisami RachU Jednakże, ustalając zasady umarzania albo amortyzacji, jednostka skalarna może przyswajać stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych bądź stawki określone poprzez dysponenta części budżetowej ewentualnie zarząd jednostki samorządu terytorialnego Tym samym na czym polega pomoc społeczna daje możliwość indywidualnego określenia zasad utraty wartości majątku trwałego, wpływając na wysokość rocznych kosztów funkcjonowania (w postaci amortyzacji)

 

This template downloaded form free website templates