Czy w rodo określono sposoby szyfrowania danych

 
Tytuł:Czy w rodo określono sposoby szyfrowania danych
Url:https://rodo.bookslandia.pl
Opis: 
 Program Rodzina 500 plus jedyne dziecko do 18 roku życia. Warto przypomnieć, że do 30.06.2019 r. świadczenie wychowawcze było przyznawane na drugie i kolejne dziecko albo na pierwsze bądź jedyne – po spełnieniu sprawdzian dochodowego. W nowelizacji przedmiotowej ustawy zadecydowano o rozszerzeniu od 1.07.2019 r. programu „Rodzina 500 plus” na pierwsze albo jedyne dziecko do 18. roku egzystowania – bez wyznacznik dochodowego. Ponadto prawo do świadczenia z tego programu będą miały także dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (do 18. roku życia).

 

This template downloaded form free website templates