Kodeks karny komentarz 2019

 
Tytuł:Kodeks karny komentarz 2019
Url:https://mozgawa.prawoo.pl
Opis: 
 Komentarz do kodeksu karnego przedstawia w sposób rozległy twórczość doktryny i judykatury. Ponadto, zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Nowy Komentarz mieści wyjaśnienia do całości kodeksów zawartych zarówno w części ogólnej, szczególnej, jakże i wojskowej. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: - zasad odpowiedzialności karnej; - pojęcia przestępstwa; - systemu stosowanych środków penalnych; - obowiązywania Kodeksu karnego w przestrzeni terytorium Polski i Unii Europejskiej, oraz - katalogu czynów zabronionych stypizowanych w części szczególnej. Kodeks karny Komentarz stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce

 

This template downloaded form free website templates