kim sp z oo bartycka

 
Tytuł:kim sp z oo bartycka
Url:https://spolka.dlanotariuszy.com.pl
Opis: 
 W publikacji kompleksowo omówiono wszystkie najważniejsze aspekty powiązane z przygotowaniem, przeprowadzeniem, zakończeniem i ważnością zgromadzeń spółki z o.o., w tym: - zgromadzenia zwyczajne i nadzwyczajne, - terminy zwoływania zgromadzeń, - podmioty uprawnione do zwoływania zgromadzeń, - zwyczaj zwoływania zgromadzeń, - przedmiot obrad zgromadzenia, - miejsce obrad, - znaczenia protokołu zgromadzenia, - uchwały zgromadzenia, głosowanie, ważność uchwał, - reprezentację udziałowców na zgromadzeniu, - powództwo o uchylenie uchwały wspólników i skutki werdyktu w sprawie o uchylenie uchwały

 

This template downloaded form free website templates