fundacje i stowarzyszenia pdf

 
Tytuł:fundacje i stowarzyszenia pdf
Url:https://stowarzyszeni.pl/fundacje-opp-71219
Opis: 
 Artykuł o fundacjach i stowarzyszeniach stanowi kompilacja obejmujące prawne aspekty aktywności stowarzyszeń oraz fundacji. Przedstawia normy tworzenia dodatkowo sposób funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji w sposób w wyższym stopniu przejrzysty niż ma to miejsce w komentarzach do odpowiednich ustaw. Autor kompleksowo omawia zarówno teoretyczne, jak i pożyteczne problemy działania tych podmiotów, w szerokim zakresie uwzględniając aktualne orzecznictwo i piśmiennictwo. Prezentuje podobnie kształtowanie się instytucji stowarzyszeń i fundacji w ujęciu historycznym również zagadnienie wolności zrzeszania się w regulacjach prawa międzynarodowego i w przepisach Konstytucji.

 

This template downloaded form free website templates