Instruktaż opracowania procedury audytu

 
Tytuł:Instruktaż opracowania procedury audytu
Url:https://morski.stawkiamortyzacji.pl
Opis: 
 Mają Państwo bezwzględny obowiązek wdrożenia i dokumentowania zasad systemu HACCP (zgodnie z Rozporządzeniem (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.)

 

This template downloaded form free website templates