komu podlegaja spółdzielnie mieszkaniowe

 
Tytuł:komu podlegaja spółdzielnie mieszkaniowe
Url:https://prawoo.pl/prawo-spoldzielcze-2017,74
Opis: 
 Zobacz spółdzielnie mieszkaniowe ustawa i ogół właścicieli lokali tworzy wspólnotę mieszkaniową. Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali bądź w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego scharakteryzować sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą zaufać zarząd osobie fizycznej względnie prawnej. Niestety, niezwykle niewiele osób wie ileś na temat funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, a osoby zainteresowane tą tematyką nie mają możliwości kompleksowego zapoznania się odpowiednimi informacjami. Zarządca nieruchomości, pod kogo podlegają spółdzielnie mieszkaniowe znany jako wówczas wielokrotnie również administratorem, może być także zakontraktowany przez wspólnotę mieszkaniową reprezentowaną poprzez zarząd. Taka umowa nie zmienia ustawowego modelu zarządu nieruchomością wspólną, a wyłącznie pozwala niejako wyręczyć zarząd własny i pomóc go w obszarze czynności, które zwykle wymagają posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Jednym z mitów krążących wśród członków wspólnot jest mylne przeświadczenie, że oddając zarządzanie wspólnotą osobie trzeciej tracą oni realną kontrolę nad tym, co przebieg zdarzeń się z budynkiem. Jest to lecz sprzeczny ze stanem faktycznym pogląd. Możliwość kontroli oraz pełnego wglądu w dokumentację wspólnoty dodatkowo czynności zarządcy gwarantuje Ustawa o własności lokali. Wówczas zarząd wspólnoty mieszkaniowej skupia się z większym natężeniem nie tyle na bieżącym administrowaniu wspólnotą, co na kontroli działań zarządcy/administratora

 

This template downloaded form free website templates